Dr. Tóth István posztumusz kitüntetése

2004. tavaszán a BTK Kari Tanácsa kari kitüntetést alapított. A Pro Facultate Philosophica Universitas Quinqueecclesiensis kitüntetést a dékán a Kari Tanács, a tanszékvezetők, a doktori iskolák, illetve a Kari Hivatal igazgatójának javaslatára annak adományozza, aki jelentős mértékben elősegítette a Kar jó hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, a Kar részére jelentős szolgálatot tett, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás, a tudományos kutatás, valamint az adminisztráció területén, illetve jelentős szerepet játszott mindezek fejlesztésében, színvonalának emelésében.

A Kar kitüntetését ebben az évben Szépe György professzor emeritusnak, továbbá az Ókortörténeti és Régészeti Tanszék kezdeményezésére, soron kívül dr. Tóth István docens úrnak is megítélte a dékáni vezetés. A Pro Facultate Philosophica Universitas Quinqueecclesiensis kitüntetés egy bronz emlékplakett, amelyhez egyszeri, a mindenkori havi minibálbér hatszorosát kitevő összeg tartozik. A díj átadásával szeretnénk megköszönni Docens Úrnak a Pécsi Egyetem Bölcsészettudományi Kara illetve a jogelőd intézmény érdekében, az egyetemi képzés bevezetésétől mostanáig végzett nagyszerű munkáját, és ezzel méltó búcsút venni tőle.

A kitüntetés átadására a 2006/2007. tanév évnyitóján, 2006. szeptember 4-én 18 órakor az ÁOK aulájában kerül sor. Kérem, hogy az ünnepségen megjelenni, és a férje nevében a díjról szóló értesítőt és emlékplakettet ünnepélyes keretek között átvenni szíveskedjék.

Remélem, némi vigaszt jelent gyászában az a tény, hogy a kollégák és a kari vezetés nagyra becsülik elhunyt férje rendkívüli tehetségét, tudományos és oktatói életművét.

Üdvözlettel:

Dr. Somos Róbert
dékán

 

vissza: Dr. Tóth István emlékére